En grøn kommune

Vi skal arbejde med natur og miljø på mange planer i vores kommune. Bevarelse af grønne områder, nem adgang til naturen og energirigtigt nybyggeri er eksempler herpå.
  • Bevare de grønne områder og åndehuller i byen
  • Fremme økologi i alle offentlige køkkener
  • Lave lokalplaner, som bevarer boligområders grønne og åbne karakter
  • Sikre naturoplevelser til alle byens borgere – fx gennem flere naturdagplejere, naturvejledere samt kystsikring som bevarer adgangen til stranden 
  • Skabe bedre vilkår for cyklister og kollektive trafikanter
  • Garantere klimasikret og energirigtigt nybyggeri