En levende by

Hørsholm er en by med et rigt kultur- og fritidsliv. Jeg ønsker at bakke op om det eksisterende byliv, samtidig med at jeg ønsker at skabe flere mødesteder i byen, fx en strandpark og en naturlegeplads.
  • Skabe byrum, der inviterer til samvær for alle – fx en strandpark og en naturlegeplads
  • Støtte op om et stærkt kultur- og foreningsliv samt byens mange frivillige
  • Bakke op om etableringen af et nyt natur- og kulturcenter i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseums bygninger
  • Støtte udviklingen af “Åben skole”, hvor skolebørn engagerer sig i samfundet, og samfundet inviteres ind i skolerne
  • En større grad af åbenhed og borgerinddragelse i beslutningsprocesser