Glade og sunde borgere

Jeg vil arbejde for, at alle borgere i Hørsholm Kommune har et hverdagsliv, hvor de trives. Vi kan som kommune og som medmennesker gøre meget for, at alle borgere er så glade og sunde som muligt.

Jeg vil arbejde for, at alle borgere i Hørsholm Kommune har et hverdagsliv, hvor de trives. Vi kan som kommune og som medmennesker gøre meget for, at alle borgere er så glade og sunde som muligt. Jeg mener blandt andet, det er vigtigt at arbejde for: 

  • Et varieret tilbud af daginstitutioner, dvs. både dagpleje, skovbørnehave samt små og lidt større institutioner – med god normering, høj arbejdsglæde og børn der trives
  • Kortere skoledage – og til gengæld flere lektioner med to lærere, som kan sikre, at alle elever får noget ud af undervisningen
  • Tidlig og hurtig hjælp til sårbare og udsatte børn og unge
  • Mere selvbestemmelse i daginstitutioner, skoler og plejecentre – og mindre registrering og kontrol
  • Etableringen af et seniorfællesskab
  • Respektfuld og individorienteret hjælp til folk i sårbare livssituationer – vi har ikke brug for stive regler, men derimod for hensyn til den enkelte person, når man har brug for samfundets hjælp, fordi man eksempelvis er blevet ledig, alvorligt syg eller plejekrævende.